Members
   
 •  श्री चेतन चौहान (लखनौ)
    पूर्व प्रारंभिक बल्लेबाज
    पूर्व सांसद खेल मंत्री, उ.प्र.सरकार
 •  
 •  श्री चेतन्यकुमार कश्यप (रतलाम)
    विधायक एवं मा. उपाध्यक्ष योजना आयोग,
   म.प्र.सरकार आयोग
 •  
 •  श्री. नारायण सिंह राणा (देहरादून),
    पूर्व खेल मंत्री,
    उत्तराखंड सरकार
 •  श्री. राज चौधरी (पुणे)